• Imprimeix

Marc normatiu

"La identificació precisa de l'usuari és una exigència que ens imposa un model sanitari que, com el nostre, volem que sigui eficient i resolutiu, però també just i equitatiu, perquè sigui sostenible."

El director del Servei Català de la Salut.

La targeta sanitària individual (TSI) és el document per validar totes les relacions que el ciutadà manté amb les entitats proveïdores de serveis sanitaris i de les quals ha de tenir coneixement el CatSalut. I no tan sols pel fet de ser el CatSalut el comprador d'aquests serveis, sinó també perquè el CatSalut pugui realitzar una adequada adaptació de l'oferta a les necessitats dels ciutadans amb equitat, eficàcia i eficiència.

Identificació a les farmàcies

Data d'actualització:  17.05.2016