• Imprimeix

Sol·licitud de reedició de la TSI

L’1 de març de 2014 va entrar en vigor la taxa per a l’emissió de la reedició de la TSI prevista a la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. El 2017 l’import de la taxa és de 10€. Aquest import s’haurà d’abonar en el moment que la persona interessada faci la sol·licitud de reedició.

En quins casos s’haurà d’abonar aquest taxa? 

La taxa s’haurà d’abonar en cas de sol·licitar la reedició de la TSI per:

  • Pèrdua.
  • Robatori.
  • Deteriorament o no funcionament de la banda magnètica.

 

Queden exemptes del pagament de la taxa:

  • Les reedicions de la TSI per rectificació d’errades en les dades que consten a la targeta que afecten el codi d’identificació personal (CIP), els cognoms, el gènere i/o la data de naixement, i que no siguin imputables a la persona sol·licitant.
  • Les sol·licituds de renovació periòdica de la TSI o del Document d’accés a l’assistència sanitària del CatSalut (Programes interès sanitari Departament de Salut o Accés CatSalut segon nivell) per canvi de nivell de cobertura o per caducitat.
  • Les renovacions periòdiques que gestiona i promou l’Administració.

Com demanar la reedició de la TSI?

De moment, la sol·licitud de reedició es farà a través del vostre centre d’atenció primària (CAP) on us facilitaran el formulari corresponent a través del qual podreu formalitzar el pagament.

Data d'actualització:  21.06.2017