• Imprimeix

La TSI Cuida'm

Aquesta targeta sanitària permet la identificació de les persones que, pel seu estat de salut o per les característiques clíniques específiques, necessiten una atenció diferenciada en la relació amb els professionals i els serveis sanitaris. En aquest context estan incloses les persones amb diagnòstic de demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat), dany cerebral amb trastorn de la conducta, discapacitat intel·lectual (retard mental) greu i profunda, discapacitat intel·lectual (retard mental) lleu o moderada amb trastorns de conducta, trastorns de l’espectre autista (autisme) i/o que pateixin alguna malaltia minoritària cognitivoconductual de base genètica en l’edat pediàtrica amb trastorn de conducta. 

L’objectiu d’identificar de manera immediata a aquestes persones amb la TSI Cuida’m és permetre una atenció amb un tracte més adequat i personalitzat, facilitar el seu acompanyament per part dels familiars o altres persones a les visites, l’atenció urgent, les proves diagnòstiques i els trasllats en ambulàncies, sempre que ho permeti la situació clínica, i afavorir la seva relació amb els professionals. 

La TSI Cuida’m la sol·licita el professional corresponent, bé perquè considera que la persona n’hauria de disposar, o bé a petició de la persona que en serà el titular o del seu representant (familiar o tutor). Una vegada acceptada la sol·licitud, i efectuats els tràmits pertinents, el titular rebrà la targeta al seu domicili. 

La TSI Cuida’m no comporta cap modificació en el dret a l’atenció ni al nivell de cobertura, i no atorga als seus beneficiaris cap tipus de dret addicional.

Data d'actualització:  10.01.2017