• Imprimeix

Programes interès sanitari Departament de Salut

Aquest és el nivell mínim de cobertura sanitària que s'aplica per defecte a tota persona adulta empadronada a Catalunya.

  • A les persones empadronades a Catalunya que no tenen la condició d'assegurades o beneficiaries del Sistema Nacional de Salut o que no estan acreditades com a situació especial segons el Reial Decret 1192/2012 o que no poden accedir mitjançant la Llei 9/2017. Aquesta cobertura s'assigna des de la data d'empadronament.
  • A les persones que estan afiliades a les entitats Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), Mutualitat General Judicial (MUGEJU) o Institut Social de les Forces Armades (ISFAS) i que escullen rebre l'atenció sanitària en els centres sanitaris privats.
  • Si us assignem aquesta cobertura, la xarxa sanitària pública us assegura només les prestacions dels programes sanitaris d'interès per a la salut pública que estableix el Departament de Salut com són l'atenció a les drogodependències; la prevenció i l´atenció a la sida/infecció per VIH; la prevenció i el control de les infeccions de transmissió sexual; el programa infància amb salut incloses les vacunacions; la prevenció i el control de les malalties transmissibles, com la tuberculosi, l'hepatitis, la meningitis, etc.; el programa d'atenció de l’embaràs i els cribratges relacionats;  la prestació farmacèutica adequada als programes, i també altres programes que determini el Departament.
Data d'actualització:  27.09.2017