• Imprimeix

Qui té accés al sistema sanitari públic?

Tots els residents a Catalunya tenim garantida l'atenció sanitària

Tots els residents a Catalunya tenen garantida l’atenció sanitària, Llei 9/2017, de 27 de juny de 2017.

Per poder rebre l’assistència sanitària pública amb càrrec al CatSalut, heu d’estar acreditat com a assegurat o beneficiari per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), que és l’organisme que reconeix i acredita aquesta condició en el Sistema Nacional de Salut.

En cas que no tingueu la condició d'assegurat o beneficiari del Sistema Nacional de Salut, el CatSalut us facilita l'accés a l'assistència sanitària de cobertura pública a través de determinats procediments indicats més avall.

També heu de demanar la targeta sanitària individual (TSI) al centre d’atenció primària (CAP). El CatSalut, l’ens públic responsable de garantir la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública per a tots els ciutadans de Catalunya, rep la vostra sol·licitud i us assigna un nivell de cobertura específic, d’acord amb les vostres circumstàncies personals. Aquest nivell de cobertura determina el nivell de prestacions que teniu garantides. Finalment, us lliura la TSI, el document que us identifica i us permet accedir als centres i serveis del sistema sanitari públic.

 

Accés per a les persones que es troben en situacions especials (segons Reial decret 1192/2012)

Persones estrangeres menors de 18 anys i estrangeres embarassades no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya, sol·licitants de protecció internacional i víctimes de tràfic d’essers humans.

Formalització del conveni especial de prestació de l’assistència sanitària

Persones que accediran a l’assistència sanitària pública a través de la formalització del conveni especial i el pagament d’una contraprestació econòmica a les prestacions.