• Imprimeix

Accés per a les persones que es troben en situacions especials (segons Reial decret 1192/2012)

Persones estrangeres menors de 18 anys i estrangeres embarassades no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya, sol·licitants de protecció internacional i víctimes de tràfic d’essers humans.

  • Caldrà presentar la corresponent sol.licitud amb la documentació requerida al CAP en el qual se sol·liciti rebre l’atenció primària.
  • Una vegada reconegut l’accés a l’assistència sanitària, el CatSalut lliurarà a aquestes persones una targeta sanitària individual (TSI) que permetrà accedir a les prestacions incloses al nivell de cobertura "cobertura sanitària general (grup a)", vàlides per als serveis sanitaris de Catalunya.
Data d'actualització:  22.02.2017