• Imprimeix

Reclamacions i suggeriments

La Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària estableix que la persona té dret, en l’àmbit dels serveis de salut, a expressar l’opinió sobre el sistema sanitari i a conèixer i utilitzar les procediments per presentar reclamacions, suggeriments i agraïments, i que aquests siguin avaluats i contestats en temps i forma adequats. En aquest sentit, el CatSalut garanteix l’exercici efectiu d’aquest dret  a poder reclamar i formular suggeriments en referència amb un acte o procés assistencial.

Les reclamacions contemplen els aspectes d’assistència, tracte, informació, organització i tràmits, hoteleria/habitabilitat/confort, documentació i altres aspectes, com a conseqüència de l’atenció sanitària rebuda en un centre, servei o establiment sanitari que no l’ha satisfet, i de la qual n’espera una resposta i/o actuació. Quan el motiu d'una sigui una presumpta mala praxi mèdica duta a terme en algun centre del Sistema Integral de Salut de Catalunya s'inicia un procediment per la via patrimonial.

  • Al mateix centre. És la via més directa que disposa una persona per fer una reclamació: el centre on li han prestat l’atenció. En molts casos es podrà solucionar el problema però pot ser que se senti més còmode parlant amb algú que no participi directament en la seva atenció i, si aquest és el cas es pot adreçar a:
  • Al CatSalut al territori: a través de les regions sanitàries.
  • Per Internet. Si no ens volem desplaçar també hi ha la possibilitat de fer una reclamació en línia.

El CatSalut vetlla perquè en el termini més curt possible les persones rebin la resposta a la seva reclamació. El lloc on s’ha realitzat la reclamació serà el responsable de contestar. Si, com és recomanable, la reclamació es realitza al centre assistencial i aquest no dona resposta es pot enviar el text ja tramés al CatSalut indicant que no s’ha rebut resposta.
El CatSalut analitzarà els continguts de les reclamacions i suggeriments rebuts, dona resposta a les persones que els han presentat i inicia les accions de millorar que siguin necessàries.

El termini màxim per contactar amb la persona que ha presentat la reclamació o el suggeriment és de quinze dies; la resposta definitiva es donarà en un termini màxim de tres mesos.

En el cas de les reclamacions de responsabilitat patrimonial la tramitació dels expedients és pot allargar fins a sis mesos, ampliables en funció de la informació que es requereixi, atesa la complexitat de l’anàlisi de la praxi mèdica.

Data d'actualització:  25.07.2017

Reclamacions 2016