1ª Jornada farmacoterapèutica de la Regió Sanitària Girona
  • Imprimeix

1ª Jornada farmacoterapèutica de la RS Girona

Guies clíniques: dogma o fal·làcia?

L'evolució constant del coneixement relatiu als tractaments farmacològics, amb l'aparició continuada de nous medicaments i de nova evidència, fa imprescindible que els professionals disposin d'informació actualitzada en el maneig dels fàrmacs, per millorar els resultats en salut i garantir la seguretat dels pacients. Les guies clíniques produïdes per les societats científiques es solen fer des d'una perspectiva d'alta complexitat, i sovint influenciades per la industria farmacèutica, pel que, traslladar-les a la pràctica assistencial pot generar controvèrsies. Les avaluacions independents permeten complementar aquestes guies amb una visió del valor afegit de les novetats des d'una perspectiva integrada, i de la contribució que representen per al sistema nacional de salut. 

La 1a Jornada Farmacoterapèutica de la Regió Sanitària Girona, que es durà a terme a l'Auditori Josep Irla de l'edifici de la Generalitat Girona el 29 de novembre de 2018, pretén donar resposta a aquesta necessitat i té dos objectius principals. Per una banda, fomentar la responsabilitat en la transferència de la innovació científica a la pràctica clínica i el compromís amb el bé comú, per part de tots els professionals de la salut implicats en la utilització i la gestió del medicament. Per altra banda, fomentar la interrelació de professionals dels diferents àmbits assistencials i categories professionals.

En aquesta I Jornada, es presentarà el Programa d'harmonització farmacoterapèutica del CatSalut i s'abordarà el tractament farmacològic amb antidiabètics, anticoagulants orals i hipolipemiants (iPCSK9).

També serà un espai per fer conèixer els treballs, sobre les àrees que tractarà la jornada, realitzats pels professionals dels diferents àmbits. Això es farà mitjançant l'exposició de pòsters i de comunicacions orals.

La jornada compta amb el suport de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona, que atorga el premi a la millor comunicació.

Jornada acreditada amb 0,3 crèdits pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. Per obtenir el certificat s'ha de justificar l'assistència al 100% de la jornada.