• Imprimeix

Convenis i contractes

Aquesta espai incorpora informació sobre les contractacions assistencials i no assistencials del CatSalut i sobre els convenis subscrits pel CatSalut i les corresponents entitats del sector públic de salut.

Actualització: anual/ d’acord amb la formalització del contracte o conveni
Font: Servei Català de la Salut
Format de les dades: pdf