• Imprimeix

Convenis amb entitats

D’acord amb la normativa reguladora i amb els criteris del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, a continuació es relacionen els convenis subscrits pel CatSalut i les corresponents entitats del sector públic de salut, un cop ratificats pel Consell de Direcció.