• Imprimeix

Comissió Tècnica

President

Vacant

Representants de l'Institut Català de la Salut

Miquel Arrufat Vila.Director de la Direcció Econòmica i d'Organització de l'Institut Català de la Salut
Eduard Bernaus i Esteve. Subdirector de l'Àrea d'Administració i Patrimoni de la Direcció Econòmica i d'Organització de l'Institut Català de la Salut

Representants de la Unió Catalana d'Hospitals

Eduard Roig Pascual. Director economicofinancer de la Xarxa Sanitària i Socila Santa Tecla
Josep Fusté Sugrañes. Director d'Anàlisi Econòmica, Estudis i Prospecció de la Unió Catalana d'Hospitals

Representants del Consorci de Salut i Social de Catalunya

Vicky Rovira Lapiedra. Directora economicofinancera de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Eduard Casadevall Serrablo. Director economicofinancer del Grup Consorci de Salut i Social de Catalunya

Representants del CatSalut

Salvador Maluquer Amorós. Director de l'Àrea de Recursos Econòmics del Servei Català de la Salut
Eva Sànchez i Busqués. Directora de l'Àrea de Patrimoni i Inversions i Recursos Humans del Servei Català de la Salut
Montserrat Caldés i Santamaria. Gerent de Planificació Econòmica del Servei Català de la Salut
Anna Roman i Martínez. Responsable de la Central de Balanços del Servei Català de la Salut

Representants de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Miquel Argenter i Giralt. Gerent de l'AQuAS

Data d'actualització:  04.11.2016