• Imprimeix

Seguiment de l’execució de les inversions en infraestructures sanitàries

El Sistema integrat d’informació en salut (SIIS) del CatSalut recull el seguiment periòdic de l’execució del Pla d’inversions en equipaments de salut 2016-2019. Es recullen totes les actuacions d’inversió on hi ha la possibilitat d’iniciar les obres abans del 31 de desembre de 2019.

Per interpretar adequadament aquesta informació, cal tenir present que l’import que es mostra es correspon al pressupost total de l’actuació d’inversió (és a dir, els costos prevists en concepte de redacció del projecte, execució de l’obra i equipament), amb independència de que el seu finançament es distribueixi en diferents anualitats.

Data d'actualització:  20.10.2016