• Imprimeix

Contractació patrimonial

Recull la informació relativa a operacions de compra, venda, arrendaments i novacions de contractes ja existents, cessions de domini, cessions d’ús, concessions, drets de superfície, i qualsevol altre categoria de negoci jurídic relacionat amb immobles.

Font: Aplicació Inversions, infraestructures i patrimoni (IIP) del Pla de sistemes del CatSalut
Actualització: Anual
Format: Excel

Data d'actualització:  11.07.2017