• Imprimeix

Gestió del patrimoni

Recull les operacions de compra, arrendaments, cessions de dret d’ús, drets de superfície, concessions demanials, etc, formalitzades pel Catsalut.

Font: Pressupost de la Generalitat de Catalunya
Actualització: Aprovació del nou pressupost

Data d'actualització:  11.07.2017