• Imprimeix

Inventari de béns immobles i arrendaments

Relació de béns immobles de domini públic i patrimonials, propietat del Servei Català de la Salut, o sobre els quals disposa de drets d’altra naturalesa.

Font: Aplicació Inversions, infraestructures i patrimoni (IIP) del Pla de sistemes del CatSalut
Actualització: Semestral

Data d'actualització:  19.02.2018