• Imprimeix

Plans estratègics sanitaris

Plans estratègics sanitaris

Els Plans estratègics sanitaris territorials són els fulls de ruta que identifiquen les prioritats i guien el conjunt de les actuacions sanitàries del territori, amb l'objectiu de millorar l'estat de salut de la població de referència.

Aquests plans han de permetre fer efectives les polítiques definides pel Departament de Salut, garantint un model d'atenció centrat en la persona, públicuniversal i just, desplegant els serveis en xarxa, incorporant el coneixement professional i clínic, i vetllant per la sostenibilitat i l'eficiència dels serveis.  

Data d'actualització:  28.11.2018