Una de les funcions del Servei Català de la Salut és la gestió dels serveis i les prestacions del sistema públic de salut a Catalunya.

El CatSalut dóna resposta a les necessitats de salut de la ciutadania de Catalunya a través de la compra de serveis a diverses entitats proveïdores, mitjançant l'establiment de convenis i contractes de gestió de serveis sanitaris.

Cercador de centres sanitaris

Tots els centres del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)

Contractació dels serveis assistencials

Avaluació dels serveis prestats

Entitats proveïdores del CatSalut

El CatSalut treballa amb diversos proveïdors de serveis sanitaris, dels quals l'Institut Català de la Salut (ICS) és el proveïdor majoritari.

L'atenció primària de la salut és el primer nivell d'accés de la ciutadania a l'assistència sanitària. També ens hi referim com 'la porta d'entrada al sistema sanitari'. Quan parlem d'aquest tipus d'atenció fem al·lusió, principalment, a la que s'ofereix en els centres d'atenció primària (CAP) o els consultoris municipals en les localitats més petites. Són els professionals d'aquest nivell els qui deriven els usuaris a l'atenció especialitzada o a altres serveis assistencials.

Data d'actualització:  27.11.2018