• Imprimeix

Entitats proveïdores d'atenció primària

L'atenció primària de la salut és el primer nivell d'accés de la ciutadania a l'assistència sanitària. Quan parlem d'aquest tipus d'atenció ens referim, principalment, als centres d'atenció primària (CAP) o als consultoris municipals en les localitats més petites. El principal proveïdor d'atenció primària és l'Institut Català de la Salut (ICS) que gestiona més del 80% dels equips d'atenció primària (EAP). La resta dels EAP estan gestionats per les entitats que tot seguit podeu consultar alfabèticament: