• Imprimeix

Enquestes de satisfacció

Al CatSalut millorem escoltant-vos, aprenent de la vostra experiència amb els serveis sanitaris que us oferim. Per això, disposar de mesures de la satisfacció en la utilització dels serveis sanitaris ens permet dissenyar estratègies per millorar-ne la qualitat i avançar en l'adequació a les vostres expectatives, tot assegurant l'equitat i la sostenibilitat del model.

El Pla d'enquestes de satisfacció (PLAENSA©) és un projecte que va començar l'any 2001 per avaluar la qualitat del servei i el grau de satisfacció de les persones usuàries amb els diferents serveis sanitaris públics, amb l'objectiu d'obtenir una informació que resulta molt valuosa per dissenyar i implementar estratègies de millora de la qualitat en la provisió d'aquests serveis.

La satisfacció és un sentiment subjectiu de la persona receptora del servei, que té un gran valor per a la gestió. Quantificar-la permet avaluar l'acceptabilitat dels esforços de planificació i provisió de serveis i complementar els aspectes d'eficiència i efectivitat.

En aquest sentit, els estudis del PLAENSA© formen part de la informació de resultats que es presenta a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, s’incorporen en els informes sectorials de la Central de Resultats de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, donen suport als objectius del Pla de Salut 2011-2015, i estan disponibles en el portal de transparència de la Generalitat.

En els estudis duts a terme fins ara han opinat més de 200.000 persones que utilitzen els serveis sanitaris d’atenció primària, atenció hospitalària (internament, urgent i especialitzada ambulatòria), atenció a la salut mental (internament  i ambulatòria d’adults), sociosanitària amb internament.

En els últims anys, a més de revisar periòdicament els instruments i la metodologia utilitzada amb l’objectiu de mantenir la validesa i objectivitat dels estudis inicials, s’han afegit nous estudis de qualitat de servei i satisfacció de diversos serveis, com són la recepta electrònica, el transport sanitari no urgent, l’oxigenoteràpia a domicili, la rehabilitació ambulatòria, l’atenció sanitària telefònica o l’opinió sobre els serveis rebuts en el procés d’embaràs, part i puerperi. Podeu consultar tots els serveis i processos avaluats, així com les edicions que se n’han publicat en l’apartat d’estudis realitzats i previstos.

Des de 2010 s’ha avançat en una nova línia de treball on les tecnologies de la informació i la comunicació tenen un paper important pel que fa a la millora de l’eficiència en l’ús dels recursos i més rapidesa en l’obtenció del resultat de les opinions de la ciutadania. Un exemple d’aquesta aposta són les enquestes en línia (web d’enquestes) que el CatSalut posa a disposició dels centres sanitaris que ho sol·licitin per realitzar les enquestes del PLAENSA©, amb els qüestionaris validats, per mesurar la qualitat de servei en el seu centre amb major periodicitat i seguint la metodologia de treball del PLAENSA©.

Amb l'objectiu d'incorporar la veu de la ciutadania en la contractació dels serveis, el CatSalut facilita a cada entitat proveïdora els resultats específics de les enquestes i inclou en els contractes de compra de serveis sanitaris i sociosanitaris clàusules de satisfacció amb objectius anuals. D'aquesta manera, totes les entitats proveïdores que presten serveis sanitaris poden fer progressar aquells aspectes susceptibles de millora segons la percepció de les persones usuàries.

A més, el CatSalut organitza anualment unes jornades de treball per compartir amb els professionals dels centres les experiències de les organitzacions sanitàries públiques relacionades amb els projectes de millora de qualitat percebuda i per presentar les sinergies i els procediments de treball envers l’atenció a la ciutadania en l’àmbit de la salut, per fer possible, a curt termini, la comparació de resultats.

També s'han impulsat sessions de treball amb les persones responsables de qualitat de les administracions sanitàries de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol per intercanviar experiències sobre pràctiques metodològiques i per debatre i trobar els punts comuns dels enfocaments i l'abast dels estudis que es realitzen i les estratègies de millora dels serveis sanitaris públics.

A més a més de permetre identificar els aspectes que es poden millorar, els estudis duts a terme també posen de manifest que els diferents serveis sanitaris obtenen una nota cada cop més satisfactòria. La nota mitjana sobre 10 és:

 • 2016 – 8,1
 • 2015 – 8,2
 • 2014 – 8,5
 • 2013 – 8,1
 • 2012 – 8,1
 • 2011 – 8,2
 • 2010 – 8,3
 • 2009 – 8,1
 • 2008 – 7,4
 • 2007 – 7,8
 • 2006 – 7,8
 • 2005 – 7,3
 • 2004 – 8,0
Taula 2003-2020

Els estudis realitzats en el marc del Pla d'enquestes de satisfacció es poden consultar o bé per línies de servei o bé per any de realització.

Data d'actualització:  03.09.2018

Informació relacionada

 • La veu de la ciutadania

  Com la percepció de la ciutadania es vincula a la millora dels serveis sanitaris i el sistema de salut de Catalunya.

 • Jornades anuals de qualitat percebuda

  El Servei Català de la Salut impulsa espais de diàleg amb els proveïdors que ens ajuden a millorar la feina que fem i conèixer experiències de bones pràctiques.