• Imprimeix

Resultats globals 2017

La primera edició de l’estudi de satisfacció amb la línia de cirurgia major ambulatòria dins del Pla d’enquestes de satisfacció (PLAENSA) obté unes valoracions molt positives per part de les persones que l’han fet servir.

Les persones usuàries dels serveis sanitaris públics que han estat ateses mitjançant cirurgia major ambulatòria puntuen la satisfacció global amb un 8,56 sobre 10 i el 92,8% dels consultats manifesta que, de poder escollir, tornaria a utilitzar el mateix centre.

S’han realitzat un total de 4.573 enquestes telefòniques amb un qüestionari validat per recollir i incorporar l’opinió de la ciutadania en la gestió d’aquest servei.

Cal destacar que 16 de les 23 preguntes que té el qüestionari es troben dins de l’àrea d’excel·lència, amb valoracions per sobre del 90% de respostes positives, relacionades amb el tracte i la professionalitat del personal, la informació rebuda i el seguiment realitzat desprès de la intervenció quirúrgica.

Només una pregunta es situa a l’àrea de millora, amb valoracions per sota del 75% de respostes positives, i es correspon amb el temps d’espera fins a la intervenció quirúrgica (64,3%).

Data d'actualització:  07.05.2018