• Imprimeix

Millora de la qualitat dels serveis

La millora de la qualitat i de la satisfacció de les persones en la utilització dels serveis públics és un dels projectes estratègics que el CatSalut comparteix amb els professionals i els proveïdors de la xarxa sanitària pública.

En aquest sentit, el CatSalut ha desenvolupat estratègies que permeten apropar, de manera continuada, les percepcions a les expectatives de la ciutadania.

El projecte de millora de la qualitat al CatSalut es basa en tres actuacions:

  • Mesurar la satisfacció i comunicar els resultats mitjançant en Pla d'enquestes de satisfacció de persones usuàries dels diferents serveis sanitaris.
  • Incorporar la veu de la ciutadania en la contractació de serveis. El CatSalut inclou en els seus contractes de compra de serveis sanitaris i sociosanitaris clàusules de satisfacció perquè cadascuna de les entitats proveïdores que els presten puguin fer progressar aquells aspectes menys valorats en els resultats globals.
  • Crear espais de millors pràctiques a partir de l'organització de jornades de treball que permeten compartir les experiències de les organitzacions sanitàries públiques en relació amb els projectes de millora de qualitat percebuda.
 

Enquestes de satisfacció

Pla d'enquestes de satisfacció de les persones assegurades del CatSalut PLAENSA 2003-2015 és una eina d'avaluació que mesura periòdicament la qualitat de servei i satisfacció de les persones que han utilitzat els serveis sanitaris públics.

Jornades anuals de qualitat percebuda

El Servei Català de la Salut impulsa espais de diàleg amb els proveïdors que ens ajuden a millorar la feina que fem i conèixer experiències de bones pràctiques.