• Imprimeix

Enquestes de satisfacció

El Pla d'enquestes de satisfacció es realitza per millorar la satisfacció de la ciutadania de Catalunya que utilitza els serveis sanitaris i sociosanitaris públics i, per això, planifica la realització dels diferents estudis i la implantació de les mesures correctores necessàries.

Els estudis de satisfacció utilitzen eines contrastades, validades metodològicament i que nodreixen als proveïdors de tota la informació necessària de manera eficient respecte de la seva realitat. Els resultats es comparen amb la mitjana de Catalunya i amb altres divisions territorials com poden ser les regions sanitàries.

La periodicitat triennal per línia (periodicitat determinada com a fruit d’una anàlisi metodològica i que és comuna a altres enquestes d’abast important) permet conèixer l'evolució de cada unitat proveïdora dins d’una línia de servei, comptant sempre amb la supervisió del Centre d’Estudis d’Opiniótal com determina el Decret 14/2010, de 9 de febrer, d’organització i funcionament del Centre d’Estudis d’Opinió i del Registre d’Estudis d’Opinió.

Data d'actualització:  15.10.2015