Missió

La missió del CatSalut és garantir l'atenció sanitària de cobertura pública, integral i de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, mitjançant una adequada adaptació de l'oferta a les necessitats de la població.

Visió

Ser el garant de l'atenció de salut i de l’accessibilitat als serveis sanitaris de la població de Catalunya.

Valors

 • Ciutadà com a eix del sistema
 • Accessibilitat
 • Equitat
 • Qualitat
 • Professionalitat
 • Responsabilitat
 • Actitud de servei
 • Simplicitat
 • Sentiment corporatiu
 • Nou model de relació territorial per a la potenciació dels sectors sanitaris
 • Transparència
Data d'actualització:  15.02.2017