• Imprimeix

Història

El Servei Català de la Salut va néixer el 1991, i és fruit de la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), que el 1990 va formalitzar el model sanitari català, consolidant el sistema sanitari mixt propi del nostre país.

Inicialment, el Servei Català de la Salut es va establir com a l'ens planificador, finançador, avaluador i comprador dels serveis sanitaris. Amb el pas del temps, les seves funcions es van redefinir per evolucionar cap al model d'una asseguradora pública, que inclogués la compra de serveis, però també altres funcions.

Així, la funció de finançament va quedar fora del seu àmbit. El 2001, deu anys després de la seva creació, el Servei Català de la Salut ja havia assolit de manera efectiva la separació de funcions entre el finançament i la provisió de serveis, i va canviar la seva denominació abreujada, que fins aleshores havia estat SCS, per CatSalut. Per la seva part, el Departament de Salut va recuperar les funcions de planificació i avaluació.

Actualment, el model continua evolucionant per adaptar-se als paradigmes propis del segle XXI.

Més Informació

Data d'actualització:  27.04.2016