En aquest apartat podreu consultar la relació de les entitats proveïdores privades contractades pel CatSalut que formen part del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) per tal de prestar serveis sanitaris. La informació de les entitats està agrupada per àmbits assistencials, i des d’aquest espai podreu accedir al web de cada entitat i al contracte formalitzat amb el CatSalut.

Actualització: anual
Font: Divisió de Provisió de Serveis Assistencials. Servei Català de la Salut.
Format: Excel

Data d'actualització:  26.07.2018