• Imprimeix

Ofertes de treball

El Servei Català de la Salut (CatSalut) disposa d'una borsa de treball borsatreball@catsalut.cat que us pot facilitar l'accés a llocs de treball de caràcter temporal de la seva estructura corporativa (serveis matrius i regions sanitàries). El sistema de selecció temporal del CatSalut està regulat per l'article 21 del Conveni col·lectiu del personal laboral del Servei Català de la Salut. Donades les funcions pròpies del CatSalut, el perfil dels nostres professionals és de gestió del sistema públic de salut de Catalunya, i no de l'àmbit assistencial.

Si esteu interessats en aquest darrer àmbit, a Canal Salut trobareu la informació de com accedir a les borses de treball dels centres sanitaris i sociosanitaris i d'altres organismes relacionats amb el sistema de salut com també dels col·legis professionals de les diferents professions sanitàries.

El tractament de les dades personals és exclusivament als efectes de la borsa de treball del CatSalut. El període pel qual es consideraran les dades com a vigents serà d'un any a partir de la recepció d'aquestes. Els CV s'han d'enviar a l’adreça: borsatreball@catsalut.cat

Data d'actualització:  20.11.2017