• Imprimeix

Informes Breus

Aquest nou format de publicació està pensat per presentar informació actual de manera sintètica, clara i àgil, que permeti copsar ràpidament la descripció i l’anàlisi de diversos temes d’interès sobre la xarxa pública d’atenció sanitària. La flexibilitat d’aquesta col·lecció permet presentar tant continguts d’enfocament transversal entre diferents àmbits, com temes monogràfics o més específics d’un sector concret.