• Imprimeix

Informació econòmica de les entitats del sector públic adscrites al CatSalut

En aquest espai trobareu els enllaços a la informació econòmica de les entitats pel sector públic adscrites al CatSalut.

Font: Gerència d’Entitats Participades – CatSalut
Actualització: anual
Format de les dades: Excel

Data d'actualització:  27.07.2016