• Imprimeix

Auditories dels serveis públics

Central de Resultats

És un instrument que mesura, avalua i difon els resultats assolits en l'àmbit de l'assistència sanitària per part dels diferents agents integrants del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). També dels centres de recerca biomèdica i instituts d’investigació sanitària.

Informació relacionada

Central de Balanços

És un instrument tècnic que permet conèixer l'evolució en el temps de la informació econòmica i financera dels hospitals i centres de la xarxa sanitària d'utilització pública de Catalunya.

Informació relacionada

Data d'actualització:  21.12.2015