• Imprimeix

Retribucions

Entenem per retribució la compensació econòmica que un treballador o treballadora percep per la seva feina d’acord amb els diferents nivells professionals.

Actualització: anual
Font de les dades: Divisió de Recursos Humans i Serveis Generals. Servei Català de la Salut
Format de les dades: PDF

Data d'actualització:  06.01.2016