• Imprimeix

Organigrames

Podeu consultar l’organigrama amb les funcions i els responsables de l’estructura corporativa del CatSalut, els seus òrgans col·legials i les empreses públiques i consorcis que hi estan adscrits.

Actualització: d’acord amb la normativa
Font: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), Departament de la Presidència, Departament de Governació i Relacions Institucionals – Secretaria d’Administració i Funció Pública
Format de les dades: Fitxa SAC

Data d'actualització:  08.05.2017