No hi ha cap alliberat sindical entre els representants dels treballadors del CatSalut.

Actualització: anual
Font: Divisió de Recursos Humans i Serveis Generals. Servei Català de la Salut

Data d'actualització:  14.01.2016