• Imprimeix

Instrucció 06/2010, de 18 d'octubre de 2010

Ajuts per a despeses d'estada i manutenció.

Aquesta Instrucció té per objecte establir la regulació en l'àmbit del CatSalut del règim dels ajuts per a despeses d'estada i manutenció a la ciutadania resident a Catalunya amb dret reconegut a l'atenció sanitària pública, que ha de rebre una atenció sanitària a càrrec del CatSalut fora de la regió sanitària de residència del ciutadà o bé fora de l'àmbit territorial del CatSalut, en els supòsits previstos per aquesta Instrucció.

L'àmbit d'aplicació d'aquesta Instrucció és el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i entra en vigor el 15.11.2010.

Modificada per la Instrucció 02/2017.

Data d'actualització:  31.10.2012