• Imprimeix

Instrucció 05/2010, de 7 d'octubre de 2010

Utilització de medicaments autoritzats en condicions diferents de les establertes en la fitxa tècnica.

L'àmbit d'aplicació d'aquesta instrucció és el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i entra en vigor el 18.10.2010.

Data d'actualització:  30.10.2012