• Imprimeix

Instrucció 05/2010, de 7 d'octubre

Utilització de medicaments autoritzats en condicions diferents de les establertes en la fitxa tècnica.

L'àmbit d'aplicació d'aquesta instrucció és el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i entra en vigor el 18.10.2010.

Data d'actualització:  30.10.2012