• Imprimeix

Instrucció 03/2010, de 30 de juny de 2010

Aplicació de l’article 2.1 del Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.

Aquesta Instrucció té efectes des de l’1 de juny de 2010.

Data d'actualització:  31.10.2012