• Imprimeix

Eculizumab (SHUa)

Indicació avaluada

 Tractament de persones malaltes diagnosticades de síndrome hemolítica urèmica atípica (SHUa).

 

Consentiment informat del pacient

Un cop autoritzat el tractament, heu de fer arribar al CatSalut el consentiment informat signat pel pacient per a aquest tractament.

Seguiment del pacient autoritzat

Per l’avaluació del seguiment del pacients autoritzats, heu de fer arribar al CatSalut, amb la periodicitat que s’indica, un informe mèdic que inclogui tota la informació requerida i adjuntar la documentació escaient, segons l’apartat de ‘‘Avaluació i seguiment de les persones malaltes’‘ del document de criteris clínics definit per aquesta patologia.

Data d'actualització:  03.02.2015