• Imprimeix

Instrucció 11/2015 de 8 d’octubre de 2015

Codi sèpsia greu (CSG). Ordenació i configuració del model organitzatiu i dispositius per a l’atenció inicial a pacients amb sèpsia greu.

Definició i ordenació del model d'atenció inicial i de la coordinació entre els diferents nivells i dispositius per a l'atenció a pacients adults o pediàtrics amb sèpsia greu (Codi sèpsia greu).

Els objectius d’aquesta Instrucció són:

  • Millorar la detecció i l’atenció precoç dels pacients amb sèpsia greu.
  • Estandarditzar el maneig inicial i identificar criteris de gravetat o mala evolució.
  • Millorar la coordinació de recursos, agilitzar la realització de proves diagnòstiques i facilitar la transferència d’informació clínica, a fi d’ubicar els pacients al nivell assistencial adequat a la seva gravetat.
  • Facilitar la difusió i formació de coneixement sobre la sèpsia greu.
  • Fer el seguiment i l’avaluació de l'activitat realitzada per millorar el procés i els resultats. 

 

Aquesta Instrucció entra en vigor el 15 d’octubre de 2015.

Data d'actualització:  09.10.2015