• Imprimeix

S'aproven les dades de població de referència del 2018

09/03/2018 12:03

Aquestes dades són una font d’informació fonamental per dur a termes les polítiques sanitàries del sistema sanitari públic

La població de referència del 2018 a Catalunya és de 7.518.913 persones

Totes les regions sanitàries han incrementat el nombre de població excepte la regió de Terres de l’Ebre

 

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha aprovat les darreres dades de població de referència del 2018. Aquestes dades provenen del Registre central de persones del sistema sanitari públic de Catalunya (actualment RCA) i són un element bàsic a l’hora de formular qualsevol estratègia de gestió, planificació i avaluació.

L’RCA és la font d’informació que pot proporcionar dades de població més actualitzades i, a la vegada, permet l’agregació i classificació més versàtil de cara als usos habituals en els sistemes d’informació sanitària. Són necessàries tant per a la identificació de necessitats, la planificació de salut i de serveis, la contractació de serveis, l’assignació de recursos i l’avaluació dels serveis i dels resultats en salut.

 

Les dades principals

La població de referència del CatSalut per a l’any 2018 és de 7.518.913 persones. Aquesta xifra representa un creixement del 0,41% respecte al tall del 2017, amb un augment de 30.611 persones. Totes les regions sanitàries han guanyat població a excepció de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre en què disminueix en 0,62%.

Pel que fa a les noves altes produïdes durant el 2017, 59.321 són naixements i 87.485 corresponen a persones amb nacionalitat estrangera. Respecte a les baixes s’han produït un total de 71.103 defuncions i 98.798 trasllats fora de Catalunya. El percentatge total de persones amb nacionalitat estrangera de l’RCA se situa al voltant del 13,8%.