• Imprimeix

Prescripció d'articles ortoprotètics pels metges especialistes de medicina familiar i comunitària de centres d'atenció primària

14/05/2018 13:05

Des d’avui, amb l’entrada en vigor de la instrucció 1/2018, els pacients amb discapacitats o patologies que impedeixin la marxa funcional o la mobilitat de forma permanent i que necessitin determinats articles ortoprotètics que no requereixen d’un servei hospitalari per a la seva prescripció, ja podran sortir del centre d’atenció primària amb la corresponent prescripció.
Amb aquesta mesura s’augmenta la capacitat de resolució del procés d’atenció en l’àmbit d’atenció primària i es millora l’accessibilitat i la continuïtat assistencial en l’entorn més proper al domicili del ciutadà reforçant el paper comunitari i de proximitat dels professionals mèdics de l’atenció primària.