• Imprimeix

Implementació de Programes d'Optimització d'Ús d'Antimicrobians (PROA)

18/05/2018 09:05
Bitxo

L'actual complexitat en el maneig de les Malalties Infeccioses i l'augment de les resistències als antibiòtics fa imprescindible l'establiment de programes d'optimització de l'ús d'antibiòtics (PROA) en els centres sanitaris. El terme que es fa servir als USA és “antimicrobial stewardship”.

Des de la seva creació l’any 2006, el Programa VINCat ha anat incorporant indicadors relacionats amb l'ús dels antimicrobians: prevalença (dins l'objectiu 1), monitorització estandarditzada del consum (objectiu 6), vigilància d'organismes multirresistents (objectiu 5) i  adequació de la profilaxi antibiòtica en la cirurgia colorectal (dins l'objectiu 3). Des de l'any 2007 hi ha recomanacions internacionals per a la implantació dels PROA en els hospitals, i molts centres a Catalunya ja venen realitzant activitats d’aquests tipus des de fa un temps.

Davant de la necessitat d'aprofundir en el desenvolupament dels PROA a Catalunya, el Comitè Tècnic va aprovar la iniciativa de que aquesta activitat s'impulsés i coordinés des del VINCat, pel que fa referència als hospitals d'aguts.

El objectius genèrics dels equips són, per aquest ordre:

  1. Millorar els resultats clínics dels pacients amb infeccions;
  2. Treballar conjuntament amb els Equips de Control d’Infecció per evitar l’aparició i disseminació de bacteris resistents.
  3. Minimitzar els efectes adversos associats a la utilització d’antimicrobians (incloent aquí l'aparició i disseminació de resistències);
  4. Garantir la utilització de tractaments cost-efectius.