• Imprimeix

Activitat d'urgències 2017

17/07/2018 10:07
Infart

Un any després de la posada en marxa del Pla nacional d’urgències de Catalunya (PLANUC), el CatSalut ha publicat un nou informe d’anàlisi de l’activitat de les urgències de la xarxa sanitària pública, a partir de les dades de l’any 2017. Durant aquest període s’han atès un total de 7.474.286, un 3,2% més que el 2016, la qual cosa representa que els serveis sanitaris públics atenen, de mitjana, 20.480 urgències diàries. D’aquestes 9.936 acudeixen als hospitals, 3.093 als CUAP, 4.560 als punts d’Atenció Continuada i 2.888 són ateses pel SEM. 

Pel que fa als dies de la setmana, el dilluns és el dia de la setmana amb més urgències hospitalàries mentre que les d’atenció primària es concentren en el cap de setmana. El percentatge d’urgències que requereixen ingrés hospitalari pot arribar al 13% en els mesos d’hivern. L’informe també presenta l’evolució de totes les urgències al llarg de l’any, per mesos i setmanes i la comparació amb l’any 2016 de l’evolució anual de les urgències que acaben en ingrés hospitalari.