• Imprimeix

Atenció sanitària: Pública o privada?

25/07/2018 10:07
Quiròfan CMA

El CatSalut ha publicat un informe breu amb l’objectiu de contrastar l’opinió manifestada pels usuaris de la sanitat al baròmetre de la sanitat de Catalunya sobre la utilització de la xarxa pública o privada en cas de patir una patologia greu. S’han analitzat les dades de l’any 2017 i l’evolució del període 2005-2017 i s’ha tingut en compte la complexitat dels procediments, la tipologia de pacients si hi ha afectació de risc vital i el tipus concret de patologia.

L’informe mostra que a mesura que la patologia a tractar és més complexa o hi ha més risc vital pel pacient incrementa el percentatge de població atesa pels serveis de la xarxa pública, que oscil·la entre un 80-90% dels tractaments. Si s’analitza per tipologia de pacients,  en la sanitat pública hi ha un predomini de pacients majors de 70 anys, mentre que a la xarxa privada hi ha un predomini de les dones d’entre 25 i 45 anys.