• Imprimeix

Publicada nova Resolució per la qual s’actualitza la Resolució de 27 de juliol de 2015, del director del CatSalut, que regula el procediment de designació d’unitats d’expertesa clínica (UEC) en malalties minoritàries (MM) a Catalunya

02/08/2018 11:08

Aquesta actualització recull les modificacions necessàries per millorar el procés d’implementació del model d’atenció a les MM. Les principals modificacions són la consolidació de la designació d’UEC per a grups temàtics d’MM; la incorporació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) en el procediment d’avaluació tècnica de les sol·licituds UEC, i emmarcar el procediment d’implementació del model d’atenció a les MM en el Text consolidat de la Instrucció 12/2015 del CatSalut.