• Imprimeix

Memòria 2017 del CatSalut

30/08/2018 10:08
Memòria 2017 del CatSalut

La Memòria, a banda d’oferir les dades dels recursos de què disposa el sistema sanitari públic i de l’activitat assistencial al llarg de 2017, ofereix un recull de les principals actuacions dutes a terme en el marc dels diversos objectius estratègics plantejats per al perío­de 2016-2020.

Resum d’algunes de les principals actuacions del 2017: 

 • Les llistes d’espera de la sanitat pública catalana han experimentat una reducció tant del volum de pacients com dels temps d’espera per ser operat, per fer una prova diagnòstica i per fer la primera visita en consultes externes.

 • Al 2017, es van destinar 12,5 milions d’euros als 155 equips d’atenció primària (EAP) que treballen en els entorns socioeconòmics més vulnerables i que tenen un finançament insuficient.

 • Durant la temporada d'hivern 2017-2018 s’han destinat 17,8 milions d’euros addicionals per a millorar l’atenció urgent; 1 milió d’euros més (6% més) que la temporada anterior.

 • Una de les prioritats del Departament de Salut i del CatSa­lut per a l’any 2017 ha estat la salut mental amb una inversió addicional anual de 70 milions d'euros.

 • Pel que fa a actuacions en infraestructures s’han finalitzat 25 actuacions, 10 corresponents a obra nova i 15 a reformes, ampliacions o millores en diversos CAP i hospitals.

 • El Pla de renovació tecnològica ha consistit en l’avaluació de prop de 8.500 equipaments tecnològics instal·lats en 59 centres sanitaris.

 • Durant el 2017 el CatSalut ha reforçat la política del medicament i la innovació en la prestació farmacèutica.

 • L’espai digital de La Meva Salut ha incorporat noves funcionalitats i durant el 2017 s’ha arribat a 1.916.514 accessos.

 • També s’ha definit el model de participació de la ciutadania en el sistema de salut i el model de governança de les institucions sanitàries.

 • S’han posat en marxa els plans estratègics sanitaris per territori amb la participació de ciutadania, món local i professionals. Al 2017, s’han iniciats  els de Girona, Camp de Tarragona, Baix Llobregat i l’Hospitalet i Vallès Occidental.

 • La creació de les comissions clíniques i comissions d’entitats proveïdores per tal d’incorporar la visió clínica i la perspectiva territorial en la governança de les institucions sanitàries.

 • S’ha iniciat el desplegament d’ una xarxa d’informació entre els centres del SISCAT i el Servei Català de la Salut segons els estàndards d’interoperabilitat i de seguretat de les TIC en salut.

 • S’han desenvolupat estratègies per millorar l’avaluació, la rendició de comptes i la transparència dels recursos gestionats pel CatSalut.

 • També s’han impulsat els canvis necessaris per desenvolupar les potencialitats del CatSalut i els seus professionals, tot innovant en els processos i en l’organització.