• Imprimeix

Noves Pautes d'harmonització farmacoterapèutica

L'objectiu és establir bones pràctiques en el maneig farmacològic de diferents patologies

26/09/2018 08:09
Pautes medicaments

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha publicat les pautes d’harmonització per al tractament de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i per l’ús d’anticoalgulants orals per la prevenció de l’ictus i l’embòlia sistèmica en pacients amb fibril·lació auricular.

Les Pautes d'harmonització farmacoterapèutica del CatSalut són una eina adreçada a tots els professionals assistencials per establir unes bones pràctiques en el maneig farmacològic de diferents patologies prioritzades. Aquestes, consideren en termes poblacionals, els criteris d’eficiència i sostenibilitat de la prestació sanitària per garantir l’accessibilitat universal i l’equitat.Ofereixen una visió integral en l’aproximació farmacoterapèutica d’una determinada patologia, estableixen criteris de selecció de medicaments, proporcionen eines de suport consultables en la pràctica diària, unifiquen la informació en un document de referència i, volen reduir la variabilitat en la pràctica clínica per tal de millorar els resultats en salut.

L’actualització de les pautes de l’MPOC incorpora les darreres novetats terapèutiques i inclou les recomanacions de tractament de l’MPOC estable i el maneig de les exacerbacions. Addicionalment es fa referència a altres teràpies perquè són fonamentals en la prevenció i en el tractament  de  manteniment  de  la  patologia. Les pautes pretenen fomentar el bon ús dels dispositius inhaladors, insistint en la necessitat d’assegurar una tècnica d’inhalació adequada i en el seguiment estret i la reavaluació periòdica dels tractaments.

Pel que fa a les pautes de l’ús d’anticoagulants orals per a la prevenció de l’ictus i l’embòlia sistèmica en pacients amb fibril·lació auricular s’estableixen els criteris i les recomanacions d’ús dels anticoagulants orals antagonistes de la vitamina K (AVK) i dels anticoagulants orals directes (ACOD). A més, es tracta d’una eina per fomentar el bon ús dels anticoagulants orals i incideix en aspectes fonamentals de seguiment com el control de l’índex internacional normalitzat (INR), l’ús de les dosis adequades, la importància de l’adherència o del seguiment de la funció renal. Inclou també el maneig de l’anticoagulació en situacions especials com la cardioversió, el perioperatori o els pacients amb malaltia arterial coronària, entre d’altres.

Un dels objectius estratègics del Pla de salut 2016-2020 és l’abordatge de la política farmacèutica i del medicament d’una forma integral i integrada a la resta del sistema sanitari i dels sectors productius, per millorar els resultats en salut i fomentar l’ús racional, segur, eficaç i eficient dels medicaments. Així mateix, entre les prioritats del pla també hi ha la consolidació del Programa d’harmonització farmacoterapèutica (PHF) del Servei Català de la Salut (CatSalut).