• Imprimeix

Es crea la Comissió Clínica de la Regió Sanitària Girona

Està formada per uns 20 professionals que combinen la visió comunitària amb l’especialitzada. L’objectiu d’aquestes comissions és vetllar per assolir els millors resultats de salut per a la població de referència del seu àmbit territorial.

28/11/2018 12:11
Comissió clínica de la Regió Sanitària Girona

El passat 22 de novembre es va constituir la Comissió Clínica de la Regió Sanitària Girona. Està formada per uns 20 professionals multidisciplinaris de diferents línies assistencials, que combinen la visió comunitària amb l’especialitzada amb una visió holística del Sistema Nacional de Salut. L’àmbit territorial engloba els quatre sectors que  componen la Regió Sanitària Girona, tot i que pot adaptar-se a les necessitats, característiques i dinàmiques de cada territori

Les comissions clíniques són ens operatius de coresponsabilitat, implicació i participació dels professionals del territori, que han de contribuir a la implementació i al desplegament de les polítiques i els objectius de salut, per dotar de major visió clínica i coneixement assistencial la planificació operativa del territori.

Alhora han de vetllar per la reducció de les desigualtats en salut mitjançant l’afavoriment de l‘equitat d’accés i de resultats en salut, així com l’educació sanitària, la prevenció, la promoció, els hàbits saludables, la informació, l’autoconeixement en salut i la generació de salut.

Les comissions clíniques són un agent clau en el desplegament dels objectius i les prioritats del Pla de salut de Catalunya i del Pla estratègic sanitari del territori, que enforteixen la capacitat de realitzar la planificació operativa, tenint en compte les recomanacions del Mapa sanitari i els plans directors, així com els diferents programes del Departament de Salut i del CatSalut. A més actuen de manera coordinada amb les comissions d’entitats proveïdores i treballen de manera complementària per tal de garantir la millor atenció a la població.