• Imprimeix

El CatSalut actualitza el sistema de notificació de les urgències ateses pel sistema sanitari públic de Catalunya

Les dades d’urgències es recullen a través del registre del CMBD-UR i a partir del gener del 2019 s’inclouran noves variables per donar resposta a les necessitats del PLANUC. Aquesta informació serveix per millorar la qualitat de la planificació, gestió i avaluació dels serveis d’urgències

08/11/2018 14:11
Manual urgències 2019

El CatSalut ha publicat l’actualització del Manual de notificació de l’activitat d’urgències amb l’objectiu de donar resposta als objectius del Pla nacional d’urgències de Catalunya (PLANUC). S’hi han afegit noves variables de procés (dates i hores d’atenció, ubicació del pacient) i s’han modificat els valors d’algunes variables existents a la versió actual. Aquests canvis entraran en vigor a partir del dia 1 de gener del 2019.

El Registre del conjunt mínim bàsic de dades d'urgències (CMBD-UR) es va posar en marxa l’any 2013 i va néixer amb l’objectiu de disposar d’informació sobre la morbiditat de la població atesa als diferents dispositius d’atenció a les urgències del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Aquesta informació serveix per millorar la qualitat dels processos de planificació, gestió i avaluació dels serveis d'urgències, tant específicament pel que fa a aquests serveis com a la relació amb el conjunt de serveis del sistema de salut de Catalunya.

L’any 2017, es va aprovar el Pla nacional d’urgències de Catalunya (PLANUC), que recull en 10 grans eixos les intervencions previstes per desplegar les 30 accions proposades que han de donar resposta a les necessitats detectades d’atenció a les urgències i emergències. D’entre totes les accions, n’hi ha que impliquen directament el CMBD-UR i condicionen la seva adequació a les noves necessitats d’informació.

En la definició i elaboració del model de dades i la documentació del CMBD-UR han participat, des del principi, professionals assistencials i representants d’entitats proveïdores de serveis d'urgències i de les associacions de professionals, i les seves aportacions també han estat claus en l’actualització d’aquesta nova edició del Manual de notificació.