• Imprimeix

Professionals

CIM-10-MC/SCP

Coneixement, Organització i Recursos (COR) per a acompanyar en la transició a la CIM-10-MC/SCP als professionals de la xarxa de salut a Catalunya.