• Imprimeix

Acreditació dels estàndards de qualitat

El CatSalut compra els serveis sanitaris a les entitats proveïdores que compleixen els estàndards de qualitat establerts, en el marc de les directrius i les prioritats de la política de protecció de la salut, d'assistència sanitària i sociosanitària i els criteris generals de la planificació sanitària.