• Imprimeix

Proves diagnòstiques, rehabilitació, oxigenoteràpia i transport sanitari

Tots els proveïdors del CatSalut de proves diagnòstiques, rehabilitació, oxigenoteràpia i altres teràpies respiratòries a domicili, i transport sanitari, que vulguin formalitzar convenis o contractes de gestió de serveis sanitaris amb el CatSalut, han d’acreditar que compleixen els estàndards de qualitat establerts.

Per obtenir el compliment dels estàndards de qualitat, cal seguir els passos següents:

  • Emplenar la sol·licitud de certificació acreditativa del compliment dels estàndards de qualitat per a la contractació de serveis sanitaris.
  • Emplenar el qüestionari dels estàndards de qualitat que han de complir els centres i entitats que realitzen proves diagnòstiques. El qüestionari és el guió per a la documentació i informació que s’ha de presentar.
  • Adjuntar, per a cadascun dels apartats del qüestionari, la documentació acreditativa i la declaració jurada corresponents.
  • Lliurar tota la documentació al CatSalut o a les regions sanitàries.
Data d'actualització:  02.11.2012